Public Profits sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Public Profits sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy”. Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0555/17-00

Celem projektu jest przygotowanie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej do badań społecznych i marketingowych. Platforma będzie umożliwiać rekrutację badanych, projektowanie oraz realizację najważniejszych rodzajów badań ilościowych i jakościowych, prowadzenie analityki badawczej, wtórne przetwarzanie danych zastanych oraz korzystanie z danych z zakresu Internetu Rzeczy. ApCoR będzie funkcjonować za pośrednictwem strony WWW oraz za pomocą aplikacji mobilnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 149 311,43 zł