Informacja o zakończeniu postępowania

Dnia 15.01.2018r. upłynął termin składania ofert dla ogłoszenia: „Zatrudnienie na stanowisku Specjalisty ds. systemów informatycznych, analityki oprogramowania i analityki systemowej”, zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1077685) dnia 27.12.2017r., powiązanego z projektem „ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy” (POIR.01.01.01-00-0555/17-00). Postępowanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie dotyczące w/w zatrudnienia w ramach projektu jest kontynuowane w ramach nowego ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1081359).