Informacja o zakończeniu postępowania

Dnia 31.01.2018r. upłynął termin składania ofert dla ogłoszenia: „Zatrudnienie na stanowisku Specjalisty ds. oprogramowania mobilnego”, zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1079531) dnia 08.01.2018r., powiązanego z projektem „ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy” (POIR.01.01.01-00-0555/17-00). Postępowanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.