Informacja o zakończeniu prac projektowych

Dnia 31.10.2018r. zakończyliśmy ostatni (czwarty) etap prac w ramach projektu pn. „ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy” (nr umowy: POIR.01.01.01-00-0555/17-01). Tym samym, od dnia 1.11.2018r. do dnia 31.07.2019r. potrwa okres prac wdrożeniowych, mających na celu pełne zintegrowanie platformy badawczej ApCoR z bieżącą działalnością Public Profits sp. z o.o. Do tego czasu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z podsumowaniem prac, realizowanych w ramach trzech pierwszych etapów projektowych (badania przemysłowe), którym poświęcony jest dokument, pt. „Podręcznik projektowy. ApCoR, czyli przewodnik po cyfryzacji procesu badawczego”. W jego tworzeniu brali udział wszyscy członkowie zespołu B+R projektu oraz personelu zarządzającego. Życzymy dobrej lektury i zapraszamy do dalszego kolportowania podręcznika!

ApCoR. Podręcznik projektowy