Projekt ApCoR

Projekt ApCoR jest dofinansowany w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Projekt ApCoR (Apollo Combine Research) stanowi innowacyjny model projektowania oraz prowadzenia badań społecznych, rynkowych i marketingowych za pośrednictwem multiplatformowego panelu badawczego (z oprogramowaniem klienta przeznaczonym na urządzenia mobilne oraz desktop). W jego ramach możliwe stanie się odwzorowanie powszechnie stosowanych w praktyce biznesowej technik badawczych, jak i implementacja najnowszych metod i narzędzi w zakresie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii. Potencjał innowacyjny projektu wyraża się w: integrowaniu wielu rozwiązań związanych z procesem badawczym (m.in. projektowanie narzędzi badawczych, analiza danych wywołanych i zastanych, CRM do zarządzania etapami procesu), kreowaniu nowatorskich rozwiązań badawczych (m.in. rekrutowanie badanych dzięki połączeniu narzędzi AM, kampanii PPC i możliwości implementacji baz danych klientów) oraz w wysokiej jakości dostarczanych danych badawczych. Projekt stanowić będzie cyfrowe odwzorowanie modelu biznesowego, realizowanego od lat w sektorze badań rynkowych i marketingowych przez wnioskodawcę. Beneficjentami staną się także uczestnicy badań, dla których wykreowane zostaną możliwości swobodniejszego udziału w badaniach. Całość zostanie wykonana zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie ergonomii aplikacji elektronicznych oraz z uwzględnieniem nowych źródeł danych cyfrowych (związanych z ekspansją „Internetu Przyszłości”, na który składają się „Internet Rzeczy”, „Usług” oraz „Danych”, a także systemy społecznościowe 2.0).

Dodaj komentarz