ARCHIWALNE – Firma Public Profits Sp. z o.o. poszukuje specjalistów

Ogłoszenie 1 z 5

Specjalista ds. systemów informatycznych, analityki oprogramowania i analityki systemowej

Firma Public Profits Sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds. systemów informatycznych, analityki oprogramowania i analityki systemowej do pracy w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Działania 1.1/Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0555/17).

O firmie: Public Profits Sp. z o.o. jest firmą badawczą nieprzerwanie działającą na rynku badań od 1996 roku. Firma służy doradztwem w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych adresowanym do podmiotów komercyjnych oraz publicznych (także samorządowych) oraz przygotowuje badania i ekspertyzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej oraz polityki społecznej. Więcej informacji pod adresem: http://www.publicprofits.pl/o-firmie.html.

O projekcie: Informacje o projekcie znajdziesz pod adresem http://apcor.pl/.

Miejsce pracy: Poznań (Wielkopolskie)

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (etat) lub zlecenie na czas trwania projektu, z możliwością przedłużenia.

Wymagania:

 • oczekiwany tytuł magistra w zakresie/specjalności: informatyki, matematyki lub inżynierii produkcji; preferowane będą osoby prowadzące naukową działalność publikacyjną na możliwie wysokim poziomie (publikacje w czasopismach z listy B i/lub listy A wykazu MNiSW);
 • doświadczenie w pracach nad platformami elektronicznej wymiany danych (o różnym charakterze) dla sektora prywatnego lub publicznego;
 • umiejętność programowania aplikacji sieciowych (znajomość HTML, PHP, Python, JavaScript oraz zintegrowanych środowisk programistycznych WWW);
 • biegłość w instalacji I programowaniu systemów zarządzania relacyjnymi i post-relacyjnymi bazami danych (Oracle, Progress, SQL Server itp.);
 • znajomość API serwisów Facebook oraz Instagram;
 • preferowane doświadczenie w zwinnym prowadzeniu projektów oraz aktywny udział w procesach Scrum i kontroli jakości;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych (związanych z adaptacją efektów prac B+R do prac informatycznych).

Co oferujemy:

 • rozwijającą i wyjątkową atmosferę współpracy;
 • możliwość pracy zdalnej (z wyłączeniem cotygodniowych spotkań projektowych);
 • szansę na kontynuowanie współpracy po zakończeniu prac projektowych.

Kontakt: CV oraz listy motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@apcor.pl

Ogłoszenie 2 z 5

Specjalista ds. oprogramowania mobilnego

Firma Public Profits Sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds. oprogramowania aplikacji mobilnych do pracy w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Działania 1.1/Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0555/17).

O firmie: Public Profits Sp. z o.o. jest firmą badawczą nieprzerwanie działającą na rynku badań od 1996 roku. Firma służy doradztwem w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych adresowanym do podmiotów komercyjnych oraz publicznych (także samorządowych) oraz przygotowuje badania i ekspertyzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej oraz polityki społecznej. Więcej informacji pod adresem: http://www.publicprofits.pl/o-firmie.html.

O projekcie: Informacje o projekcie znajdziesz pod adresem http://apcor.pl/.

Miejsce pracy: Poznań (Wielkopolskie)

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (etat) lub zlecenie na czas trwania projektu.

Wymagania:

 • oczekiwany tytuł magistra w zakresie/specjalności: informatyki, matematyki lub inżynierii produkcji; preferowane będą osoby prowadzące naukową działalność publikacyjną na możliwie wysokim poziomie (publikacje w czasopismach z listy B i/lub listy A wykazu MNiSW);
 • doświadczenie w pracach nad platformami elektronicznej wymiany danych (o różnym charakterze) dla sektora prywatnego lub publicznego;
 • bardzo dobra znajomość środowiska Android Studio;
 • znajomość API serwisów Facebook oraz Instagram;
 • doświadczenie w zwinnym prowadzeniu projektów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych (związanych z adaptacją efektów prac B+R do prac informatycznych).

Co oferujemy:

 • rozwijającą i wyjątkową atmosferę współpracy;
 • możliwość pracy zdalnej (z wyłączeniem cotygodniowych spotkań projektowych);
 • szansę na kontynuowanie współpracy po zakończeniu prac projektowych.

Kontakt: CV oraz listy motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@apcor.pl

Ogłoszenie 3 z 5

Specjalista ds. architektur rozproszonych

Firma Public Profits Sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds. systemów rozproszonych i pracujących w architekturze trójwarstwowej do pracy w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Działania 1.1/Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0555/17).

O firmie: Public Profits Sp. z o.o. jest firmą badawczą nieprzerwanie działającą na rynku badań od 1996 roku. Firma służy doradztwem w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych adresowanym do podmiotów komercyjnych oraz publicznych (także samorządowych) oraz przygotowuje badania i ekspertyzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej oraz polityki społecznej. Więcej informacji pod adresem: http://www.publicprofits.pl/o-firmie.html.

O projekcie: Informacje o projekcie znajdziesz pod adresem http://apcor.pl/.

Miejsce pracy: Poznań (Wielkopolskie)

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (etat) lub zlecenie na czas trwania projektu.

Wymagania:

 • oczekiwany tytuł magistra w zakresie/specjalności: informatyki, matematyki lub inżynierii produkcji; preferowane będą osoby prowadzące naukową działalność publikacyjną na możliwie wysokim poziomie (publikacje w czasopismach z listy B i/lub listy A wykazu MNiSW);
 • doświadczenie w pracach nad platformami elektronicznej wymiany danych (o różnym charakterze) dla sektora prywatnego lub publicznego;
 • biegłość w instalacji, programowaniu oraz doborze komponentów dla systemów zarządzania treścią (CMS) oraz podobnych systemów pracujących w architekturze klient-serwer i trójwarstwowej;
 • znajomość systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (preferowany Oracle);
 • znajomość bibliotek programistycznych dostępu SQL dla imperatywnego języka programowania typu Java i języków skryptowych JavaScript/Python/PHP;
 • znajomość API serwisów Facebook oraz Instagram;
 • doświadczenie w zwinnym prowadzeniu projektów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych (związanych z adaptacją efektów prac B+R do prac informatycznych).

Co oferujemy:

 • rozwijającą i wyjątkową atmosferę współpracy;
 • możliwość pracy zdalnej (z wyłączeniem cotygodniowych spotkań projektowych);
 • szansę na kontynuowanie współpracy po zakończeniu prac projektowych.

Kontakt: CV oraz listy motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@apcor.pl

Ogłoszenie 4 z 5

Specjalista ds. informatycznych

Firma Public Profits Sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds. informatycznych do pracy w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Działania 1.1/Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0555/17).

O firmie: Public Profits Sp. z o.o. jest firmą badawczą nieprzerwanie działającą na rynku badań od 1996 roku. Firma służy doradztwem w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych adresowanym do podmiotów komercyjnych oraz publicznych (także samorządowych) oraz przygotowuje badania i ekspertyzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej oraz polityki społecznej. Więcej informacji pod adresem: http://www.publicprofits.pl/o-firmie.html.

O projekcie: Informacje o projekcie znajdziesz pod adresem http://apcor.pl/.

Miejsce pracy: Poznań (Wielkopolskie)

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie na czas trwania projektu.

Wymagania:

 • tytuł doktora habilitowanego w zakresie/specjalności informatyki;
 • 5 lat doświadczenia w pracach projektowych (informatycznych) w sektorze publicznym oraz prywatnym;
 • 5 lat doświadczenia w pracach z wykorzystaniem technologii personalizacyjnych oraz semantycznych w aplikacjach Internetu Rzeczy (IoT);
 • doświadczenie w pracach z sieciami typu ad-hoc i multi-hop oraz technologiami agentowymi i systemami rozproszonymi;
 • preferowane będą osoby prowadzące naukową działalność publikacyjną na najwyższym poziomie (publikacje w czasopismach z listy A wykazu MNiSW);
 • preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy w zagranicznych (europejskich) ośrodkach naukowo-badawczych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych (związanych z adaptacją efektów prac B+R do prac informatycznych).

Co oferujemy:

 • rozwijającą i wyjątkową atmosferę współpracy;
 • możliwość pracy zdalnej (z wyłączeniem cotygodniowych spotkań projektowych);

Kontakt: CV oraz listy motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@apcor.pl

Ogłoszenie 5 z 5

Specjalista ds. eksploracji danych

 Firma Public Profits Sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds. eksploracji danych do pracy w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Działania 1.1/Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0555/17).

O firmie: Public Profits Sp. z o.o. jest firmą badawczą nieprzerwanie działającą na rynku badań od 1996 roku. Firma służy doradztwem w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych adresowanym do podmiotów komercyjnych oraz publicznych (także samorządowych) oraz przygotowuje badania i ekspertyzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej oraz polityki społecznej. Więcej informacji pod adresem: http://www.publicprofits.pl/o-firmie.html.

O projekcie: Informacje o projekcie znajdziesz pod adresem http://apcor.pl/.

Miejsce pracy: Poznań (Wielkopolskie)

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie na czas trwania projektu.

Wymagania:

 • tytuł doktora w zakresie/specjalności informatyki lub matematyki;
 • kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z eksploracją danych w ramach badań podstawowych (nie niżej niż wykonawca merytoryczny);
 • preferowane będą osoby prowadzące naukową działalność publikacyjną na najwyższym poziomie (publikacje w czasopismach z listy A wykazu MNiSW);
 • preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracach teoretycznych i/lub praktycznych nad tematyką text mining;
 • preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracach teoretycznych i/lub praktycznych nad tematyką systemów wyszukiwawczych, filtrowania informacji oraz analizy semantyczno-ontologicznej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych (związanych z adaptacją efektów prac B+R do prac informatycznych).

Co oferujemy:

 • rozwijającą i wyjątkową atmosferę współpracy;
 • możliwość pracy zdalnej (z wyłączeniem cotygodniowych spotkań projektowych);

Kontakt: CV oraz listy motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@apcor.pl