O projekcie ApCoR

Public Profits sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „ApCoR (Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy”. Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0555/17-00

Celem projektu jest przygotowanie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej do badań społecznych i marketingowych. Platforma będzie umożliwiać rekrutację badanych, projektowanie oraz realizację najważniejszych rodzajów badań ilościowych i jakościowych, prowadzenie analityki badawczej, wtórne przetwarzanie danych zastanych oraz korzystanie z danych z zakresu Internetu Rzeczy. ApCoR będzie funkcjonować za pośrednictwem strony WWW oraz za pomocą aplikacji mobilnych.

Wartość projektu: 1 493 607,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 149 311,43 zł

Projekt ApCoR (Apollo Combine Research) stanowi innowacyjny model projektowania oraz prowadzenia badań społecznych, rynkowych i marketingowych za pośrednictwem multiplatformowego panelu badawczego (z oprogramowaniem klienta przeznaczonym na urządzenia mobilne oraz desktop). W jego ramach możliwe stanie się odwzorowanie powszechnie stosowanych w praktyce biznesowej technik badawczych, jak i implementacja najnowszych metod i narzędzi w zakresie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii. Potencjał innowacyjny projektu wyraża się w: integrowaniu wielu rozwiązań związanych z procesem badawczym (m.in. projektowanie narzędzi badawczych, analiza danych wywołanych i zastanych, CRM do zarządzania etapami procesu), kreowaniu nowatorskich rozwiązań badawczych (m.in. rekrutowanie badanych dzięki połączeniu narzędzi AM, kampanii PPC i możliwości implementacji baz danych klientów) oraz w wysokiej jakości dostarczanych danych badawczych. Projekt stanowić będzie cyfrowe odwzorowanie modelu biznesowego, realizowanego od lat w sektorze badań rynkowych i marketingowych przez wnioskodawcę. Beneficjentami staną się także uczestnicy badań, dla których wykreowane zostaną możliwości swobodniejszego udziału w badaniach. Całość zostanie wykonana zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie ergonomii aplikacji elektronicznych oraz z uwzględnieniem nowych źródeł danych cyfrowych (związanych z ekspansją „Internetu Przyszłości”, na który składają się „Internet Rzeczy”, „Usług” oraz „Danych”, a także systemy społecznościowe 2.0).